Kort over landbrug i danmark

Kort og markblokke – Landbrugsstyrelsen

Kort og markblokke

Her kan du læse, hvilke data Landbrugsstyrelsen udstiller på kort, og hvordan du kan få adgang til dem via Internet Markkort (IMK).

Her kan du bl.a. læse om indberetning af fejl i markblokke og tips til indberetning af ændringsforslag.

Oversigt over korttemaer – Landbrugsstyrelsen

Oversigt over korttemaer

Her kan du finde en oversigt med en kort beskrivelse af hovedparten af de kortdata, som Landbrugsstyrelsen udstiller i vores web-services.

Her kan du se en samlet oversigt over de kortdata, Landbrugsstyrelsen udstiller.

Nyt danmarkskort: Så meget fylder dansk landbrug

16. feb. 2021 — Med til historien hører, at udviklingen i Danmarks skovareal, som fylder lidt over 13 procent af det danske areal, faktisk er fordoblet …

Produktionen af svin og andre enmavede dyr lægger beslag på et areal større end Region Nordjylland, illustrerer kortet.

Opdateret GIS-kort giver nyt overblik over Danmark

27. mar. 2017 — Opdateret GIS-kort giver nyt overblik over Danmark … oplysninger op industri, beboelse, veje, forskellige typer landbrug og naturtyper.

Basemap02 er det hidtil mest detaljerede kort over arealanvendelse i Danmark.

SÅDAN LIGGER LANDET… – Folketinget

1.1 Landbrug udgør over 60 % af Danmarks areal. Landbrugsarealet omfatter dyrkede marker, brakarealer og vedvarende græsarealer og udgør tilsammen ca.

Danmarkskort – Skovlandbrug – Økologisk Landsforening

Danmarkskort – Økologisk Landsforening

På siden her kan du se placering og kort beskrivelse af nogle af de … da gerne til Janni Granger på jabp@icoel.dk mærket ‘Danmarkskort over skovlandbrug’.

ATLAS OVER DANMARK

i dansk landbrug – er således først og fremmest søgt belyst ved hjælp af kort over forholdene i 255 af landets kommu ner i årene 1971 og 1981 (Københavns …

Det dyrkede areal – Danmarks Statistik

Hvor stort er landbrugsarealet i Danmark? … Landbrug og gartneri i alt, 2 632 453, 2 625 965, 2 619 987, 2 618 399, 2 628 536.

Hvor stort er landbrugsarealet i Danmark? Og hvor meget udgør de forskellige afgrøder? Her finder du statistikken for det dyrkede areal.

Se kortet: Sådan bruges Danmarks areal – Altinget

Se kortet: Sådan bruges Danmarks areal – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

24. aug. 2022 — Cirka 60 procent af det danske landareal optages af landbruget. … Det viser et kort over Danmarks areal, som Altinget har udarbejdet efter …

Keywords: kort over landbrug i danmark